Szanowni Rodzice!

W związku z możliwością podjęcia od dnia 8 kwietnia 2019 r. akcji strajkowej przez nauczycieli pragnę poinformować, że Szkoła w tych dniach będzie realizowała zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zgodne z planem lekcji oraz w ramach godzin pracy świetlicy szkolnej. Opiekę dzieciom zapewni Dyrektor i Wicedyrektorzy.

W przypadku odwołania akcji strajkowej lekcje odbywać się będą zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

Z poważaniem
Małgorzata Wajs
Dyrektor Szkoły