Dyrekcja

mgr Małgorzata Wajs
Dyrektor
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17

 

mgr Monika Osuch-Gąsiorek
Wicedyrektor