Grono pedagogiczne

W skład grona pedagogicznego Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu wchodzą:

mgr Bogdanowska Anna – Dyrektor szkoły – chemia, biologia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Osuch-Gąsiorek Monika – Wicedyrektor – język polski, terapia pedagogiczna
mgr Bijak Bartosz – psychologia
mgr Brewińska Małgorzata – język angielski
mgr Burda Dorota – język polski, zajęcia rewalidacyjne (surdopedagogika)
mgr Czerkies Wioletta – język polski, etyka
mgr Ficenes Agata –  język angielski
mgr Gondek Magdalena – logopedia
mgr Jabłońska Katarzyna – język francuski, doradztwo zawodowe, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, wychowawca świetlicy
mgr Janus Ewelina – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, rytmika i taniec, Autyzm, zespół Aspergera – diagnoza i terapia, resocjalizacja i socjoterapia, trener umiejętności społecznych
mgr Janus Joanna – edukacja wczesnoszkolna, socjoterapia, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu
mgr Jaros Agnieszka – język francuski, informatyka, wychowawca świetlicy
mgr Karcz Rafał – technika
mgr Karoń Martyna – geografia, przyroda
mgr Kasperczyk Sonia – terapia, rehabilitacja
mgr Korban Bogusław – judo
mgr Kot Anna – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Kubacka Karolina – wychowanie fizyczne, judo
mgr Kras Kinga – pedagogika, trener umiejętności społecznych, pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki oraz terapii i rewalidacji zaburzeń ze spektrum autyzmu, poradnictwo i pomoc psychologiczna
mgr Kurdziel Andrzej – wychowanie fizyczne, lekkoatletyka
mgr Kurdziel Marzena – pedagogika, edukacja wczesnoszkolna, socjoterapia, wychowawca świetlicy
mgr Leśniak Marta – fizyka, informatyka, matematyka, technika, oligofrenopedagogika
mgr Lichoń Magdalena – religia, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
mgr Matlakiewicz Piotr – wychowania fizyczne, trener I klasy hokeja na lodzie, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną
mgr Michalczyk Katarzyna – język angielski, język francuski, wychowawca świetlicy
mgr Nowak Józef – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Ogonek Małgorzata – język polski, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, etyka
mgr Oleksy-Kawałko Aleksandra – plastyka, nauczyciel bibliotekarz, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, wychowawca świetlicy
mgr Osipow Nikołaj – wychowanie fizyczne, trener szachów
mgr Parzuchowska Iwona – edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu
mgr Porębska Joanna – matematyka
mgr Rzegoczan Justyna – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, religia, muzyka
mgr Staszowska Klaudia – edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu, pedagogika resocjalizacyjna
mgr Sypek Joanna – biologia, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Węglarz Dorota – edukacja wczesnoszkolna, logopedia
mgr Włodarczyk Patrycja – wychowanie fizyczne, instruktor pływania
mgr Wyszyńska Joanna – nauczyciel bibliotekarz, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, wychowawca świetlicy