Grono pedagogiczne

W skład grona pedagogicznego Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu wchodzą:

mgr Wajs Małgorzata – Dyrektor –  matematyka, informatyka, diagnoza i terapia pedagogiczna
mgr Osuch-Gąsiorek Monika – Wicedyrektor – język polski, terapia pedagogiczna
mgr Burda Dorota – język polski, zajęcia rewalidacyjne (surdopedagogika)
mgr Wioletta Czerkies – język polski
mgr Joanna Filipowicz – matematyka
mgr Weronika Garczyńska – matematyka
mgr Jabłońska Katarzyna – język francuski, doradca zawodowy, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
mgr Justyna Jankowska – logopeda
mgr Janus Ewelina – edukacja wczesnoszkolna, rytmika i taniec, Autyzm, zespół Aspergera – diagnoza i terapia, resocjalizacja i socjoterapia
mgr Janus Joanna – edukacja wczesnoszkolna
mgr Janus Tomasz – edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jaros Agnieszka – język francuski, informatyka
mgr Jaros Wojciech – wychowanie fizyczne, instruktor sportowy judo, instruktor pływania
mgr Klimasara Joanna – język angielski, oligofrenopedagogika, Autyzm, zespół Aspergera – diagnoza i terapia
mgr Kot Anna – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Kras Kinga – pedagog, trener umiejętności społecznych, pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki
oraz terapii i rewalidacji zaburzeń ze spektrum autyzmu, poradnictwo i pomoc psychologiczna
mgr Kurdziel Andrzej – wychowanie fizyczne, trener lekkoatletyki
mgr Kurdziel Marzena – pedagog szkoły, plastyka, socjoterapia
mgr Leśniak Marta – fizyka, informatyka, matematyka, oligofrenopedagogika
mgr Lichoń Magdalena – religia, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
mgr Lisiak Mateusz – język angielski
mgr Matlakiewicz Piotr – wychowanie fizyczne, trener I klasy hokeja na lodzie,
mgr Michalczyk Katarzyna – język angielski, język francuski
mgr Michalik Anna – nauczyciel asystent, wychowawca świetlicy
mgr Nowak Józef – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Oleksy-Kawałko Aleksandra – plastyka, nauczyciel bibliotekarz, oligofrenopedagogika
mgr Przyłuska Klaudia – edukacja wczesnoszkolna
mgr Rosa Dariusz – technika
mgr Rzegoczan Justyna – edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, religia
mgr Smardzewska Sylwia – etyka
mgr Sypek Joanna – biologia
mgr Tylińska Monika – geografia, przyroda, chemia
mgr Wiśniewska-Rak Agnieszka – muzyka
mgr Włodarczyk Patrycja – wychowanie fizyczne, instruktor pływania
mgr Włosek Paulina – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
mgr Wyszyńska Joanna – nauczyciel bibliotekarz