Nauczyciele

W skład grona pedagogicznego Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu wchodzą:


mgr Dorota Burda
mgr Kinga Kras mgr Joanna Janus

mgr Agnieszka Jaros

mgr Wojciech Jaros

mgr Aleksandra
Oleksy-Kawałko


mgr Andrzej Kurdziel

mgr Marzena Kurdziel

mgr Marta Leśniak

mgr Mateusz Lisiak


mgr Klaudia Przyłuska

mgr Katarzyna Jabłońska

mgr Dariusz Rosa

mgr Justyna Rzegoczan

mgr Monika Tylińska

mgr Patrycja Włodarczyk

mgr Joanna Wyszyńska

mgr Piotr Matlakiewicz