15 maja Międzynarodowy Dzień Rodziny

14 maja 2020

Święto zostało ustanowione w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i obchodzone jest na całym świecie również Polsce. Tematem przewodnim IX Edycji Kampanii Społecznej „DWIE […]

Kampania społeczna „Użyj mocy bez przemocy”

22 marca 2018

Nasza szkoła przystąpiła do Kampanii Społecznej „Użyj mocy bez przemocy”, której organizatorem jest Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Czynny udział w organizacji […]