Cykliczne spotkania Młodych Artystów

25 listopada 2022

Od września pod opieką p. Aleksandry Oleksy-Kawałko prowadzone są zajęcia uzdalniające umiejętności plastyczne. Szkolna grupa zwolenników sztuki tworzy wspaniałe i wyjątkowe prace w różnych technikach […]