Kolejne prace Młodych Artystów

26 marca 2023

Grupa młodych artystów na zajęciach uzdalniających plastycznie zmierzyła się z nową techniką malowania kawą, tworząc naszego miastowego wróbelka. Uczestnicy podjęli się także próby wykonania swojej […]

Cykliczne spotkania Młodych Artystów

25 listopada 2022

Od września pod opieką p. Aleksandry Oleksy-Kawałko prowadzone są zajęcia uzdalniające umiejętności plastyczne. Szkolna grupa zwolenników sztuki tworzy wspaniałe i wyjątkowe prace w różnych technikach […]