Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych w Siedemnastce

Podczas trwającego od 12 do 16 września Tygodnia Profilaktyki Chorób Zakaźnych, młodzież naszej szkoły miała okazję ugruntować i poszerzyć wiedzę na temat problematyki chorób zakaźnych. W czasie lekcji dzieci oglądały filmy edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych, przeprowadzane były pogadanki, gry i zabawy o właściwych zachowaniach zdrowotnych. A Uczniowie klas I-III wykonywali prace plastyczne. Celem prowadzonych działań prozdrowotnych było zaszczepienie w młodzieży wiedzy na temat zagrożeń jakie niosą choroby zakaźne i znaczenia szczepień ochronnych.