Uwaga rodzice pierwszoklasistów

„Wsparcie na starcie” to program adresowany do rodziców z Sosnowca, których dzieci rozpoczną po wakacjach po raz pierwszy naukę w pierwszej klasie. Otrzymają 300 zł na zakup artykułów i przyborów szkolnych, odzieży i obuwia. Ustalenie wysokości refundacji takich wydatków będzie się odbywać na podstawie przedstawionych przez rodzica imiennych faktur lub rachunków. Suma tych wydatków nie może przekroczyć 300 zł.
Rodzice mogą gromadzić dokumenty zakupu od 1 sierpnia. Na wsparcie mogą liczyć rodziny pierwszoklasistów, niezależnie od tego, czy do pierwszej klasy pójdzie dziecko sześcioletnie czy siedmioletnie. Nie obejmie ono jedynie tych dzieci, które po raz drugi rozpoczną naukę w klasie pierwszej.
Rodzice zainteresowani otrzymaniem takiego wsparcia będą musieli od 1 do 15 września złożyć w sekretariacie szkoły, w której dziecko rozpoczęło naukę, wniosek o przyznanie takiego jednorazowego wsparcia wraz z zestawieniem faktur lub rachunków z ich opisem.
W październiku wnioski będą weryfikowane przez Wydział Polityki Społecznej, aby najpóźniej do połowy grudnia pieniądze mogły trafić do rodziców uczniów.

Załączniki do pobrania << zalaczniki>>
Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca <<zarzadzenie_nr578 >>