VIII Konferencja z cyklu Dyrektor Liderem

W dniu 22 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się 8 konferencja z cyklu Dyrektor Liderem pt. ,,Rozwój myślenia społecznego i emocjonalności uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera – chcę wiedzieć jak je zapewnić w mojej placówce’’.

W konferencji uczestniczyli m.in. dyrektorzy placówek edukacyjnych, nauczyciele, rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz studenci pedagogiki i psychologii WSH.

Pani dyrektor Małgorzata Wajs oraz Panie Iwona Czechowska i Ewelina Janus wystąpiły w roli prelegentów w poszczególnych panelach dyskusyjnych, spotykając się z uznaniem i żywiołową reakcją słuchaczy.