Warsztaty integracyjne dla pierwszoklasistów

W listopadzie odbyły się w naszej szkole warsztaty integracyjne dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.
Jak co roku warsztaty prowadziły panie Barbara Kańtoch i Ida Wendel z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu. Podczas trzech spotkaniach uczniowie poznawali swoje zainteresowania i pasje, uczyli się empatii i współpracy, poznali zasady poprawnej komunikacji. Warsztaty były okazją do lepszego poznania, zacieśniania relacji rówieśniczych oraz integracji zespołu klasowego. To już czwarty rok takich spotkań w naszej szkole. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i ciekawością wśród uczniów. Organizatorem warsztatów był pedagog szkolny – pani Marzena Kurdziel.