Warsztaty w ramach programu Wspólnoty Caritas Laudato Si’

10 grudnia br. wolontariusze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu pod opieką p. Joanny Wyszyńskiej uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej w ramach programu Wspólnota Caritas Laudato Si’.
Część teoretyczną warsztatów stanowił wykład wraz z prezentacją na temat zagrożeń wynikających ze smogu oraz metod jego przeciwdziałania, który wygłosił pan Rafał Psik przedstawiciel Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego.
Część praktyczną poprowadziła zastępca koordynatora krajowego programu pani Laura Raczyńska.