WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

6 listopada rozpoczyna się IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”.
Nasza szkoła przystępuje do konkursu po raz trzeci.
Konkurs będzie się odbywał w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1 – 4 i 5 – 8.
Każdy uczestnik będzie mógł czytać książki wybrane z listy dostępnej w bibliotece
szkolnej.
I etap, w którym trzeba będzie zdobyć po 6 sprawności, potrwa do 31 stycznia.
Zwycięzcy I etapu będą reprezentować szkołę w etapie powiatowym, który odbędzie
się 28 lutego 2019 r.
Lista książek do przeczytania zostanie podana do wiadomości uczestników, którzy
zgłoszą swój udział w konkursie (w terminie do 15 listopada).
Regulamin konkursu można przeczytać na stronie http://wielka-liga.pl/regulamin/
Kalendarz imprezy znajduje się na stronie http://wielka-liga.pl/przebieg/

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w „Wielkiej Lidze Czytelników”,
a rodziców prosimy o wsparcie swoich dzieci i pomoc w rozwiązywaniu
konkursowych testów.