Wychowanie przez czytanie

Nasza szkoła przystąpiła do programu fundacji ABC XXI Cała Polska
czyta dzieciom – „Wychowanie przez czytanie”. Realizacja programu
trwa do 14 grudnia.
Celem programu jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz
promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Uczniowie będą omawiać
istotę i skutki stosowania bądź zaniechania poszczególnych wartości
moralnych, stworzą też krótkie prezentacje multimedialne przedstawiające
wybrane przez siebie wartości.
W szkolnej bibliotece projekt realizowany będzie w klasie 5b, a książkę
„Gorzka Czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”
poznają wszyscy uczniowie klas 5 – 7.

Prezentacja dla rodziców dostępna jest na stronie:
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/prezentacja

Zapraszamy do przeczytania:
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/gorzka-czekolada