Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie

W piątek 19 października br. uczniowie klas 3a i 4b pod opieką p. Eweliny Janus, p. Agaty Ficenes i p. Anny Michalik wybrali się na wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie. Profilaktyka i edukacja społeczna w straży pożarnej polega przede wszystkim na ciągłym podnoszeniu wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej określonych zagrożeń i propagowanie podstawowych zasad zachowania w przypadku niebezpieczeństwa, w tym także edukacja w zakresie zapobiegania powstawania zagrożenia pożarowego oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego czy urządzeń przeciwpożarowych.
Zajęcia podzielone były na dwie części:
– część I edukacyjną tzw. „Ścieżki Bezpieczeństwa” podzielone na sektory tematyczne obrazujące zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego oraz sił natury, tj. pożary mieszkań, pożary lasów, wypadki drogowe, katastrofy budowlane, zagrożenie czadem,
– część II zabawową tzw. „Małą Strażnice”,  w której zwiedzający mogli poczuć się jak strażak, zobaczyć sprzęt i mundury strażackie, ześlizg, a także wsiąść do prawdziwego wozu strażackiego jak również sprawdzić swoją wiedzę podczas gry edukacyjnej.