Wycieczka do Podlesic

Uczniowie klas: 2a i 3b we wtorek 4 października byli na wycieczce w Podlesicach, pod opieką p. Eweliny Janus, p. Anny Michalik, p. Urszuli Barańskiej. Program wycieczki realizował treści regionalne. Uczniowie byli w rezerwacie przyrody gdzie urządzona jest ścieżka przyrodnicza, do której należy Góra Zborów. Leży ona na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka oraz na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Zwiedzając ją dzieci poznały walory skalnego rezerwatu, historię pasterstwa na Jurze, dowiedziały się do czego służył kalcyt.

Następnie zwiedzaliśmy jaskinię. Jaskinia Głęboka jest siedliskiem wielu organizmów żywych. Najbardziej spektakularne są w niej nietoperze, wykorzystujące jaskinię jako dzienne schronienie od wiosny do jesieni, jak również jako miejsce zimowego spoczynku hibernacji. Obecnie w jaskini żyje między innymi około 40 nietoperzy. Całkowita długość korytarzy wynosi 190 metrów. Dzieci również wzięły udział
w warsztatach „Od ziarenka do bochenka”. Samodzielnie wyrabiały i formowały podpłomyki, które wypiekane były w piecu chlebowym opalanym drewnem.

Znajdująca się na terenie Centrum Zagroda Edukacyjna to drewniany obiekt z elementami tradycyjnego wyposażenia gospodarskiego i fotogramami obrazującymi krajobraz Góry Zborów sprzed kilkudziesięciu lat.
Wycieczka dostarczyła dzieciom wielu nowych doświadczeń i wrażeń.