Wytyczne GIS, MZ i MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną przygotowało wytyczne przeciwepidemiczne, które zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z nimi:

  • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

https://www.gov.pl/attachment/7bad4dd1-a2b8-41bf-96a9-edf23164650b

  • Edukacja wczesnoszkolna:

https://www.gov.pl/attachment/66e7af5a-d711-4aa0-9ddc-a337e53fb366

  • Konsultacje z nauczycielami w szkole:

https://www.gov.pl/attachment/e08fd42e-a578-40da-9117-e60d14ce112c

  • Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

https://www.gov.pl/attachment/38d9ca24-1c1c-4205-af25-0ee58a53964d

  • Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów:

https://www.gov.pl/attachment/0fe8d728-3686-4d89-8a68-201c1a0846b6