XIV Zlot Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Województwa Śląskiego

28 maja przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z naszej szkoły uczestniczyli w XIV Zlocie Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Województwa Śląskiego, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach. Motywem przewodnim było hasło „Eko – uczeń. Razem kreujemy klimatyczną świadomość w szkole.” Naszą szkołę reprezentowała 3 – osobowa delegacja w składzie: Aleksandra Szwejser, Igor Foder, Emilia Żuchowska wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego Joanną Porębską. Uczniowie mieli okazję obejrzeć krótki spektakl pt. „Ku Ziemi” przygotowany przez grupę teatralną z SP nr 33. Uczestnicy zlotu wysłuchali prelekcji „Dlaczego nieskutecznie reagujemy na kryzys klimatyczny”, którą wygłosił prof. dr hab. Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego. Z kolei pani Anna Stelmach-Tkacz dyrektor Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej Sokrates podjęła temat „Klimat społeczny we Współczesnej Szkole – wartości, wyzwania, perspektywy”. W drugiej części zlotu odbyły się warsztaty dla uczniów („Klimat w szkole zależy ode mnie” oraz „Klimatyczna klasa – ekipa pełna wartościowych relacji”) oraz dla nauczycieli („Mozaika klimatyczna”). Następnie uczniowie mieli okazję wziąć udział w debacie: „Czy zmniejszające się zasoby wody słodkiej są zagrożeniem dla naszej cywilizacji?”. Na koniec wszyscy uczestnicy zlotu zostali zaproszeni na pyszny obiad. Udział w wydarzeniu był bardzo inspirujący. Skłonił do refleksji nad przyszłością naszej planety. Dziękujemy za zaproszenie i mamy nadzieję, że nowo nabyta wiedza zaowocuje w przyszłości akcjami proekologicznymi w naszej szkole.