XVI Rajd Szlakami Powstania Styczniowego

23 stycznia 2018 r. uczniowie Siedemnastki, a dokładnie klasy 5a oraz 6a pod opieką p. A.Jaros i p. M. Tylińskiej,
po raz kolejny wzięli udział w rajdzie upamiętniającym Powstanie Styczniowe w naszym mieście i okolicy.
Wraz z władzami miasta, przedstawicielami zagłębiowskich senatorów, posłów, radnymi miasta oraz uczniami innych szkół oddaliśmy hołd oraz złożyliśmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą powstańców styczniowych.
Następnie autokarem udaliśmy się do Krzykawki, miejsca gdzie doszło do krwawych starć oddziałów polskich
z oddziałami rosyjskimi. Następnie udaliśmy się na olkuski rynek, gdzie niedawno dzięki staraniom miejscowych władz odsłonięto podziemia ratusza. W ciągu dwóch lat ma w nich powstać muzeum. My zwiedziliśmy je, oprowadzani przez panią przewodnik. Odwiedziliśmy również starą olkuską nekropolię upamiętniającą wielu polskich i nie tylko bohaterów. Serdeczne podziękowania dla p. Swietłany Koniuszewskiej, organizatora Rajdu, oraz p. Agnieszki Furtacz
i p. Włodzimierza Szkudlarka, naszych przewodników!