Zaproszenie na spotkanie

Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej oraz wychowawcy klas zapraszają
Radę Rodziców na spotkanie 2 września o godz. 16.30
oraz Rodziców klas szóstych, siódmych i ósmych na godz. 17.00.

Zebrania z Rodzicami pozostałych klas odbędą się 8 września o godz. 17.00.