Zdobywamy „KOMS”

Zdobywamy Krajoznawczą Odznakę Miasta Sosnowca. Adresatami są uczniowie klasy 6a oraz 7a, którzy uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych SKKT PTTK. Głównym celem jest poznawanie własnego regionu, walorów krajoznawczych w tym dziedzictwa kulturowego, jako część Polski i Europy, poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu, swobodne posługiwanie się mapą miasta Sosnowca oraz zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Uczniowie bardzo chętnie i w sposób zaangażowany uczestniczą w zajęciach.