Zlot Samorządów

Dnia 25 marca 2019 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu wzięli udział w X Zlocie Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych w Katowicach. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „ Dobra komunikacja i współpraca kluczem do sukcesu” i miało na celu promowanie kreatywnego działania wśród dzieci i młodzieży, umiejętności współpracy, rozwiązywania konfliktów oraz wymiana doświadczeń młodych samorządowców. Podczas zlotu uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wykładach oraz warsztatach.