Wytyczne GIS, MZ i MEN

22 maja 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną przygotowało wytyczne przeciwepidemiczne, które zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i […]