Konkursy

* * *

SZKOLNE KONKURSY Z OKAZJI DNIA JĘZYKÓW OBCYCH

hello

W związku z Dniem Języków Obcych zaplanowanym na 07.04.2021 r. w naszej szkole ogłaszamy:

 1. z języka angielskiego:
 • Konkurs „Mistrz Literowania” – klasy I-III,
 • Konkurs językowo – plastyczny na plakat dla klas IV,
 • Konkurs wiedzy z języka angielskiego – dla klas V-VII,
 • Konkurs wymowy języka angielskiego dla klas VII – VIII.

  Regulamin konkursów:
  Nauczyciele Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu zapraszają uczniów klas IV-VIII do udziału w wybranych konkursach.

Cele konkursów:

 1. Popularyzacja wiedzy o języku angielskim,
 2. Budzenie ciekawości świata i zainteresowania dzieci i młodzieży z zakresu kultury anglojęzycznej.
 3. Kształtowanie umiejętności artystycznych.
 4. Stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i rywalizacji w rozwijaniu swoich uzdolnień.

Przebieg i zasady konkursu dla klas IV:
1. Konkurs językowo-plastyczny jest adresowany do uczniów klas IV.
Każdy uczestnik może wykonać jeden plakat, który nawiązuje do Dnia Języków Obcych.
Termin składania prac do nauczycieli języka angielskiego do 7 kwietnia 2022 r.
Technika wykonania pracy jest dowolna, płaska. Format pracy: A3. Każda praca powinna na odwrocie posiadać: imię, nazwisko autora oraz klasę, do której uczęszcza uczeń.
Konkursy dla klas V-VIII odbędą się na lekcjach języka angielskiego.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 13.04.2022r.
Zapraszamy do udziału w konkursach!
Organizatorzy:
Nauczyciele języka angielskiego

 1. z języka francuskiego: w ramach Dnia Języków Obcych podczas lekcji w klasach 7 i 8 odbędą się gry i zabawy językowe przy muzyce francuskiej.
  Ogłaszamy również konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną „W podróży po Francji”.

Regulamin konkursu:
Nauczyciele Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu zapraszają uczniów klas VII-VIII do udziału w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną „W podróży po Francji”.

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja wiedzy o kulturze, geografii Francji i języku francuskim.
 2. Popularyzacja wykorzystania Internetu jako źródła wiedzy oraz kształtowanie kompetencji cyfrowych uczniów.
 3. Stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i rywalizacji w rozwijaniu swoich uzdolnień.

Przebieg i zasady konkursu:

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII – VIII.
 2. Każdy uczestnik może wykonać jedną prezentację, składającą się max z 15 slajdów. Na pierwszym slajdzie należy umieścić tytuł konkursu, imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.
 3. Termin dostarczenia prac do nauczycieli języka francuskiego (K. Jabłońska) – do 7 kwietnia 2022 r.
 4. Pracę należy dostarczyć na nośniku elektronicznym lub przesyłać za pomocą aplikacji Teams.
  Ogłoszenie wyników nastąpi do 13.04.2022r.
  Zapraszamy do udziału w konkursie!
  Organizatorzy:
  Nauczyciele języka francuskiego

* * *

dbi

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI 2022) serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do udziału w konkursach:


1) Klasy 1-3 SP oraz klasy 4 SP
Najlepszy plakat pt. „Dzieci bezpieczne w sieci”

2) Klasy 5-6 SP
Najciekawsza animacja „Uważaj w sieci”

3) Klasy 7-8
Najbardziej kreatywny kolaż cyfrowy „Współczesne zagrożenia w Internecie”

Przedłużono termin wykonania prac: do 8 kwietnia 2022 r.
Serdecznie zapraszam – Agnieszka Jaros 🙂

* * *

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Zapraszamy do udziału w konkursie w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6 oraz 7-8 SP.
Temat konkursu: „Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym” – Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę.
Tematem tegorocznego konkursu będą ulubieni bohaterowie książek lub filmów z dzieciństwa Waszego albo dzieciństwa Waszych rodziców lub dziadków. Namówcie dorosłych na wspomnienia o ich idolach z dziecięcych lat, stwórzcie obraz lub collage prezentujący współczesnych bądź dawnych bohaterów z dzieciństwa.

Regulamin konkursu: grafika2022

* * *

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ ANIOŁ”

Kim jest Anioł? Aniołowie to jedne z najbardziej tajemniczych i inspirujących postaci w wierzeniach religijnych. Podobno są pośrednikami łączącymi świat boski ze światem ziemskim.
Jak wyglądają Aniołowie? Zgodnie z wierzeniami chrześcijan, są czystymi duchami, nieposiadającymi ciała, choć mogą przybierać postać człowieka.
Jak wykonać pracę?
Podany temat należy zilustrować dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie) lub wykonać w formie przestrzennej (np.: wybrana masa plastyczna, kreatywne druciki, patyczki, papier ozdobny, piórka, itp.)

Konkurs rozstrzygniemy w grupach wiekowych:
I grupa 1-3
II grupa 4-6
III grupa 7-8
Podpisane prace należy składać do 24 stycznia 2022 r. do p. Aleksandry Oleksy-Kawałko lub p. Dariusza Rosy
(można pozostawić na dyżurce).

Zachęcamy do udziału i życzymy kreatywności w twórczości plastycznej.

* * *

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY o tytuł „Mistrza Ortografii Siedemnastki”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w Szkolnym konkursie ortograficznym o tytuł „Mistrza Ortografii Siedemnastki”, który odbędzie się 16 grudnia 2021 r. w dwóch grupach wiekowych: klasy 4-6 oraz klasy 7-8. Szczegółowe informacje i zapisy u nauczycieli języka polskiego.

Serdecznie zapraszamy.
Nauczyciele języka polskiego

* * *

KONKURSY PLASTYCZNE I FOTOGRAFICZNE

Drodzy uczniowie zapraszam do zaglądania na moją stronkę  gdzie publikuje ciekawe konkursy plastyczne i fotograficzne o zasięgu miejskim i ogólnopolskim.  Link jest niezmienny – zmieniam tylko i aktualizuje konkursy!
Osoby chętne do udziału zapraszam do kontaktu ze mną – Aleksandra Oleksy-Kawałko

Link do strony:
https://padlet.com/okawalko/mrq61s4rinafmabz

* * *

SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWO-PLASTYCZNY
”Write to Santa” – „Napisz do św. Mikołaja”

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-VI Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu.
CELEM konkursu jest:
· aktywna nauka i upowszechniania języka angielskiego,
· kultywowanie tradycji pisania listów,
· kształcenie wrażliwości językowej i estetycznej,
· doskonalenie umiejętności plastycznych,
· propagowanie twórczego spędzania czasu wolnego.
TEMATYKA: Przedmiotem konkursu jest napisanie listu do św. Mikołaja w języku angielskim i ozdobienie go w charakterze świątecznym.
WYMAGANIA TECHNICZNE:
· format : A4
· zachowanie formy listu (tj. powitanie, pożegnanie, wg typowej formy pisania listów w języku angielskim)
· ilość słów:
a) w kategorii I-III: minimum 30 słów,
b) w kategorii IV-VI minimum 70 słów,
· zapis ręczny na kartce A4,
· umieszczenie danych autora (imię i nazwisko ucznia oraz klasa).

OCENIE PODLEGA:
· oryginalność wymarzonych prezentów,
· poziom języka i słownictwo dostosowane do wieku,
· poprawność językowa dostosowana do wieku uczestnika,
· samodzielność (ręczny zapis, przez ucznia)
· aspekt plastyczny: charakter świąteczny (rysunek, malarstwo, wycinanka, itp.) i ich samodzielność wykonania,
· niekorzystanie z gotowych elementów ozdabiania (np. naklejki),
· zachowanie formy listu.
Każdy uczeń może dostarczyć maks. jeden list do p. Joanny Klimasary, p. Katarzyny Michalczyk lub p. Mateusza Lisiaka.
TERMIN SKŁADANIA PRAC: do 3 grudnia 2021
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU nastąpi do 10 grudnia 2021.

UWAGA!
Na prośbę uczniów wydłużony zostaje termin składania prac do Konkursu: ”Write do Santa” do dnia 15 grudnia 2021. Pozdrawiamy – Organizatorzy 🙂  

* * *

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „PRZYRODA WOKÓŁ NAS” 

CELE KONKURSU:
1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów
2. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody
3. Odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych w najbliższej okolicy

UCZESTNICY KONKURSU: Konkurs adresowany jest do uczniów klas 5-8.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Każdy uczestnik konkursu samodzielnie wykonuje fotografie przyrody ( krajobrazy, zwierzęta dzikie, rośliny w naturalnym środowisku, zjawiska przyrodnicze )
2. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 fotografie
3. Na fotografiach nie mogą pojawić się wizerunki żadnych osób
4. Każda fotografia powinna być opisana na odwrocie( tytuł pracy, miejsce wykonania, imię
i nazwisko autora, klasa)
5. Technika i format zdjęcia dowolna

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: Prace można przynosić do 6 grudnia do organizatora konkursu – p. Joanny Sypek
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NASTĄPI DO 20 grudnia.

* * *

Z okazji zbliżającego się DNIA CZARNEGO KOTA przypadającego na 17 listopada zapraszam wszystkich chętnych do udziału w następujących konkursach:
– na „Najpiękniejszą zakładkę do książki z czarnym kotem”
(klasy 1-3 SP),
– na najciekawszą prezentację lub album pt. „Czarny kot przynosi… szczęście” (klasy 4-6 SP),
– na „Najlepszego mema z czarnym kotem” (klasy 7-8 SP).
Prace należy wysyłać do dnia 17 listopada na adres agjaros@gmail.com z dopiskiem Dzień Czarnego Kota lub przynieść bezpośrednio do mnie do sali 33. Serdecznie zapraszam – Agnieszka Jaros.

* * *

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „NASI PUCHACI PRZYJACIELE”
Pluszowy miś to ulubiona postać wszystkich dzieci, która towarzyszy im w codziennym życiu od ponad 100 lat.
Postać ta jest nie tylko bohaterem literatury dziecięcej, ale również wielu bajek. Ta popularna zabawka ma swoje święto, które obchodzimy 25 listopada. Z tej okazji chcemy zaprosić uczniów klas 1-4 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Nasi puchaci przyjaciele”.
Celem konkursu jest:
– rozbudzenie zainteresowań czytelniczych dzieci,
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci,
– rozwijanie umiejętności manualnych,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej,
– kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ulubionego misia. Wybrany miś może być bohaterem ulubionej książki, bajki lub może być misiem wymyślonym. Prace można malować farbami, pastelami, kredkami woskowymi, flamastrami. Można również wykonać prace techniką wydzieranki lub wyklejanki na kartce formatu A3 lub A4. Dozwolone jest również łączenie kilku technik w pracy (kolaż). Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do końca listopada. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Każda dostarczona praca musi zawierać metryczkę – imię i nazwisko oraz klasa. Szkolne jury wybierze prace i wyróżni odpowiednio w danej kategorii wiekowej. Zapraszamy do udziału w konkursie 🙂
Organizatorzy w SSP 17 – mgr Joanna Wyszyńska, mgr Joanna Janus.

* * *

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MULTIMEDIALNY pt. „Nie tak słodko jak myślicie – dajmy pszczołom lepsze życie!” 
dla dzieci i dorosłych, organizowany przez Dział Instruktażu i Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu. Przedmiotem konkursu jest nagranie i opublikowanie w aplikacji TikTok kreatywnego i zabawnego filmiku nawiązującego do tytułu konkursu „Nie tak słodko jak myślicie – dajmy
pszczołom lepsze życie!”. Filmik należy opublikować z hasztagami #zaglebiowskamediateka_konkurs #ratujmypszczoły
Szczegóły w regulaminie konkursu tutaj >>tik tok pszczoły – konkurs<<

* * *

KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I DOROSŁYCH
Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Edukacji Globalnej 2021 przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Gustawa Daniłowskiego, Dział Instruktażu i Promocji w Sosnowcu pt. „Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ozdoby bożonarodzeniowej z przedmiotów nadających się do recyklingu (np. produkty szklane, plastikowe, tekstylne, opakowania kartonowe). Regulamin konkursu dostępny tutaj >>Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu (regulamin)<<

* * *

VII REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNO-CZYTELNICZY
Zachęcamy do udziału w VII Regionalnym Konkursie Czytelniczo-Plastycznym pt. „Z kotem mi do twarzy”.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 2-5 szkół podstawowych. Termin nadsyłania prac – 22 listopada 2021 r.
Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin dostępny tutaj >>Regulamin Z KOTEM MI DO TWARZY 2021<<

* * *

SKO ogłasza konkurs dla uczniów klas 1-3 SP pt. „NAJCIEKAWSZA ŚWINKA SKARBONKA”. Zaprojektuj skarbonkę, może być w ciekawym nietypowym kształcie, wykonaj ją dowolną techniką do 29 października br. i przynieś do szkolnego opiekuna SKO – p. Katarzyny Michalczyk.

* * *

Szkolny konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC”
REGULAMIN KONKURSU:
Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolna techniką.
Zachęcamy, aby wykorzystać najróżniejsze metody i pomysły na wykonanie różańca. Liczymy na pomysłowość i oryginalność. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych – klasy 1-3 SP oraz 4-8 SP.
Prace przynosimy do p. Magdaleny Lichoń i p. Justyny Rzegoczan do 29 października br.