Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: p. Alicja Foder
Wiceprzewodnicząca: p. Karolina Płaszenko
Sekretarz: p. Joanna Makowska
Skarbnik: p. Paweł Cyranowski

Komisja rewizyjna:
p. Marta Chabior-Sielska
p. Ewelina Wichniewicz
p. Agnieszka Noga

KOMITET RODZICIELSKI
PEKAO S.A. O/ Sosnowiec 76 1240 4836 1111 0010 4476 3304