Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca: p. Magdalena Kondera
Zastępca: p. Alicja Foder
Sekretarz: p. Anna Hołowiecka-Sajnóg
Skarbnik: p. Barbara Walendowska-Russek

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca komisji: p. Agnieszka Bondaruk
Członek komisji: p. Katarzyna Jastrzębska
Członek komisji: p. Magdalena Ungrowska

KOMITET RODZICIELSKI
PEKAO S.A. O/ Sosnowiec 76 1240 4836 1111 0010 4476 3304