Doradca zawodowy

mgr Katarzyna Jabłońska

Drogi uczniu!
Jeśli masz trudności z podjęciem decyzji, jaki zawód może stać się Twoją przyszłością, jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać, nie potrafisz obiektywnie ocenić swoich zdolności i umiejętności, przyjdź do doradcy zawodowego.
Zawsze możesz liczyć na zrozumienie i pomoc.

Doradca zawodowy prowadzi zajęcia grupowe dla uczniów klasy VII i VIII.
Oferuje również konsultacje indywidualne zarówno dla młodzieży jak i rodziców.

Serdecznie zapraszam!

ŚRODA 9.00 – 9.50
CZWARTEK 7.30 – 8.00
PIĄTEK 7.20 – 8.00

Zadania doradcy zawodowego:
• systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
• gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
• prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
• koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;
• współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
• wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pamiętaj!
Planując swoją karierę zawodową:
• pomyśl, co lubisz robić, jakie są Twoje ulubione przedmioty szkolne;
• zastanów się, jakie posiadasz zainteresowania, zdolności i umiejętności;
• weź pod uwagę stan zdrowia;
• zwróć uwagę na rynek pracy.