Zespół d/s bezpieczeństwa

W roku szkolnym 2014/2015 został powołany przez dyrektora szkoły p. Małgorzatę Wajs Zespół do spraw bezpieczeństwa. Głównym celem zespołu jest wspieranie opiekuńczo- wychowawczych funkcji szkoły ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią.

Główne zadania zespołu to:

  • Działania w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego,
  • Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa uczniów,
  • Współpraca z instytucjami i służbami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży,
  • Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu,
  • Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
  • Działania profilaktyczne mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa uczniów oraz zapobieganie uzależnieniom i przemocy wśród uczniów,
  • Działania interwencyjne w sprawach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.

Adresatami działań Zespołu do spraw bezpieczeństwa są uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17
w Sosnowcu.

W skład zespołu wchodzą:
Marzena Kurdziel – pedagog szkoły
Wojciech Jaros – społeczny inspektor pracy
Piotr Matlakiewicz