Kalendarz szkolny

Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych


1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

14 – 27 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

24 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

25 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

26 maja 2022 r.

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.