Kalendarz szkolny

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

29 kwietnia 2024 r.
30 kwietnia 2024 r.
2 maja 2024 r.
31 maja 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty – język polski

14 maja 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty – matematyka

15 maja 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny

16 maja 2024 r.

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.