Judo

Sekcja judo rozpoczęła swoją działalność w naszej szkole w 2003 roku. Zajęcia są całkowicie bezpłatne. Uczestniczą w nich wszystkie chętne dzieci, głównie klas 1-3 SP. Zajęcia odbywają się w specjalnie dostosowanej i bezpiecznej sali do ćwiczeń w budynku szkoły.

Na zajęciach dzieci podnoszą ogólny poziom sprawności fizycznej, rozwijają podstawowe cechy motoryczne. Wykonują głównie ćwiczenia wolne oraz łatwiejsze ze współpartnerami, ponadto ćwiczenia ze wskazaniem na biegi, skoki, szybkie zmiany pozycji i zachowanie równowagi oraz ćwiczenia gimnastyczne.
Ponadto dzieci poznają zasady judo, podstawowe techniki (młodsi w parterze, starsi w stójce), uczą się szacunku do przeciwnika, postawy fair play.

Opiekę nad naszą sekcją sprawuje Klub Sportowy Budowlani Sosnowiec, który jest organizatorem turniejów judo,
w których nasi zawodnicy startują z sukcesami.