Szkoła

„Młodość potrzebuje wzorów i przykładów.
Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć”.
(Jan Paweł II)

Zgodnie z Misją Szkoły

 • propagujemy ogólnoludzki, humanistyczny system wartości
 • pomagamy uczniom w rozwoju ich talentów, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności fizycznej
 • prowadzimy taki zakres działań edukacyjnych i wychowawczych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom dorosłego życia
 • dajemy równość szans i sprawiedliwość
 • wspieramy ducha partnerstwa między szkołą a uczniami, pracownikami, rodzicami i społecznością lokalną
 • zapewniamy naukę języków obcych oraz atrakcyjne zajęcia na lodowisku, basenie, kortach tenisowych, w pracowni komputerowej
 • propagujemy uczestnictwo w regionalnym, polskim i światowym dziedzictwie kulturowym

Nauczamy dwóch języków obcych: j. francuskiego i j. angielskiego.

Zajęcia lekcyjne są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Baza sportowa szkoły:

 • sala gimnastyczna
 • boiska: do piłki nożnej, do koszykówki, do siatkówki
 • szkoła korzysta również z lodowiska, basenu MOSiR-u oraz kortów tenisowych

Uczniowie mogą korzystać z:

 • porad pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, higienistki
 • biblioteki
 • świetlicy szkolnej i stołówki (opieka od godziny 7.00 do 16.30)
 • sklepiku szkolnego

Nauczyciele prowadzą liczne zajęcia dodatkowe, podczas których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania
oraz wyrównywać swoje szanse edukacyjne.