Uroczystości szkolne

  • „Pasowanie pierwszoklasisty na ucznia” (do końca września)
  • „Święto pieczonego ziemniaka” (wrzesień)
  • „Święto Edukacji Narodowej” (14 października)
  • „Rocznica Odzyskania Niepodległości (10 listopada)
  • „Jasełka”
  • „Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja” (29 kwietnia)
  • „Majówka – festyn” (21 maja)
  • „Szkolny Dzień Sportu” (1 czerwca)
  • „Zakończenie roku szkolnego” (24 czerwca)