Koło PTTK

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK im. Wandy Rutkiewicz
w Sportowej Szkole Podstawowej nr 17 w Sosnowcu

Opiekunem SKKT jest pani Monika Tylińska. 

Koło zrzesza uczniów od klasy IV SP do klasy III gimnazjum. Uczniowie biorą udział w rajdach pieszych (Rajd Młodzieży Zagłębia Dąbrowskiego, Rajd Szlakami Legionów Polskich) wycieczkach regionalnych oraz wycieczkach na terenie kraju (Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Beskid Mały, Wyżyna Śląsko-Krakowska) mają przy tym możliwość zdobywania odznak turystycznych.

Celem głównym działalności SKKT PTTK jest rozwijanie wśród jego członków zainteresowań krajoznawczych
i turystycznych, zachęcanie do poznawania najbliższej okolicy oraz Polski, tradycji i kultury narodowej, przyrody ojczystej.

Zajęcia odbywają się w środy od godziny 14.40-15.25. Wszystkich chętnych serdecznie ZAPRASZAM !!