Koło TPD

SZKOLNE KOŁO NR 1 TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

Koło nr 1 TPD w naszej szkole działa od 2002 roku.
Opiekunem Koła nr 1 jest p. Anna Kot.

Cel ogólny:
Pomoc dla uczniów najbardziej potrzebujących.
Cele szczegółowe:
• Ścisła współpraca z wychowawcami.
• Gromadzenie funduszy ze składek członkowskich.
• Pomoc materialna i rzeczowa dla uczniów.

Zadania do realizacji w nowym roku szkolnym:
– Systematyczna współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, wychowawcami świetlicy oraz rodzicami w celu zaznajomienia się z sytuacją materialną uczniów i ich potrzebami.
– Bieżące (wg potrzeb) zapewnianie obiadów szkolnych uczniom z rodzin najuboższych.
– Umożliwianie uczniom udziału w życiu kulturalnym (wyjścia do kina, teatru, opery, itp.) poprzez wsparcie finansowe.
– Dofinansowywanie wycieczek szkolnych oraz zakupienie paczek żywnościowych.
– Rozpropagowanie działalności koła wśród wszystkich rodziców, aby włączyli się i wspierali działania koła.