Sekretariat

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 prowadzą

mgr Jolanta Taranowicz
mgr Edyta Tomasik-Warchoł

Zadania realizowane przez sekretariat:

  • udzielanie informacji na tematy dotyczące oferty szkoły, naboru, programów nauczania, kontaktu
    z nauczycielami, bieżącej działalności szkoły,
  • wydawanie legitymacji szkolnych,
  • pośredniczenie w kontaktach pomiędzy dyrektorem a pracownikami szkoły,
  • przyjmowanie interesantów,
  • wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych.

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.