Komunikaty

KOMITET RODZICIELSKI
PEKAO S.A. O/ Sosnowiec 76 1240 4836 1111 0010 4476 3304

*  *  *

SZANOWNI RODZICE,
w związku z informacją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu dotyczącą wystąpienia zwiększonej liczby przypadków wszawicy wśród dzieci i młodzieży prosimy o częsty przegląd czystości oraz zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi, które znajdują się na stronach internetowych P.S.S.E w Sosnowcu i W.S.S.E. w Katowicach
<<http://www.wsse.katowice.pl/container/Uwaga!%20Wszawica!%20-%20ulotka%20SPWIS.pdf >>
<< http://www.psse.sosnowiec.pl/index.php?c=getfile&id=3 >>

*  *  *

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu uprzejmie informuje, że od 1 września 2018 r. zmianie ulegnie dotychczasowa formuła współpracy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.
Szkoła nie będzie pośredniczyć w realizacji tego zadania. Wszelkie sprawy związane z realizacją świadczenia, w tym faktury będą obsługiwane w budynku przy ul. 3 Maja 33 w pokoju 212.
Zmiany w tym zakresie wymusza nowa ustawa RODO, która weszła w życie 25.05.2018r.

*  *  *

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. opłat za żywienie dzieci należy dokonywać
wyłącznie na nowy numer konta szkoły:
PKO Bank Polski
62 1020 2313 0000 3002 0579 6174
W tytule wpłaty prosimy podać: nazwisko i imię dziecka, klasa, opłata za miesiąc …

*  *  *