Szkolne Koło Teatralne

„Świat podobny jest do amatorskiego teatru;
więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról pierwszych,
a odrzucać podrzędne.
Wreszcie każda rola jest dobra, byle grać ją z artyzmem
i nie brać jej zbyt poważnie” – Bolesław Prus

Szkolne Koło Teatralne założyła w 2005 roku
mgr Dorota Burda
nauczycielka języka polskiego

Program kółka teatralnego przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum. Łączy on formy inscenizacji tekstów literackich (dramatycznych, epickich oraz lirycznych) z formami ekspresji ruchowej oraz ćwiczeniami usprawniającymi wymowę. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny. Udział w zajęciach stanowi dla uczniów formę aktywności, dzięki której mogą zaprezentować swoje umiejętności przed społecznością szkolną i środowiskiem lokalnym. Kółko teatralne daje możliwość ciekawego spędzenia czasu wolnego. Stwarza okazję do integrowania się dzieci i młodzieży, nawiązywania przyjaźni, a także do przekazywania istotnych wartości i kształtowania postaw.

CELE OGÓLNE ZAJĘĆ:
1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, wzmacnianie w nim poczucia własnej wartości oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.
2. Uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych i wyzwolenie postaw kreatywnych wśród uczniów.
3. Wyposażenie uczniów w umiejętności, które umożliwią im amatorską działalność teatralną.
4. Rozwijanie teatralnych zainteresowań uczniów oraz ich indywidualnych uzdolnień aktorskich, tanecznych
i plastycznych.