Akcje i programy

 • „Bądź bezpieczny na drodze” – pogadanki nt bezpieczeństwa (KM Policji)
 • Warsztaty integracyjne dla klas 1 (PPP nr 1)
 • „Jaki jestem? – badanie inteligencji wielorakich” (PPP nr 1)
 • „Rozwiązywanie konfliktów” (PPP nr 1)
 • Akademia bezpiecznego Internetu – warsztaty nt Cyberbezpieczeństwa (Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego)
 • Akademia Bezpiecznego Puchatka
 • „Trzymaj formę” – program prozdrowotny
 • „Użyj mocy bez przemocy” – kampania społeczna
 • Program wychowawczy Epsilon (Centrum Edukacji i Profilaktyki Epsilon)
 • „Klasa bez problemów” (Centrum Edukacji i Profilaktyki Epsilon)
 • „Spójrz inaczej” – program profilaktyczny
 • „Archipelag skarbów” – program profilaktyczny
 • Warsztaty nt Cyberbezpieczeństwa (WS Humanitas)
 • MOVE Week – Tydzień ruchu
 • Projekt „Agresja na aut”
 • II Marszu Młodzieży Sosnowieckiej pod hasłem Stop dopalaczom- wybierz życie
 • MegaMisja
 • Ogólnopolski program edukacji filmowej „Lekcja w kinie”
 • „Kino wokół wartości”
 • „Kino na temat” – program edukacyjny
 • Teatr Edukacyjny – „Cyberprzestrzeń”
 • Teatr Edukacyjny – „Tolerancja”
 • „Sielec – nasza mała ojczyzna”
 • „Diagnoza przedmiotowa z Nową Erą”- projekt
 • „Smak życia czyli debata o dopalaczach” program
 • Sosnowiecki Lider Ekologii (MPGO)