Szkolna Gazetka „Literka”

W ramach działalności kółka dziennikarskiego redagowana jest Szkolna Gazetka „Literka”, która ukazuje się cyklicznie co dwa miesiące. Opiekunem gazetki jest pani Wioletta Czerkies,
natomiast przy oprawie graficznej pomaga pani Marta Leśniak.

W trakcie spotkań uczniowie poznają zagadnienia związane z pracą dziennikarza i redagowaniem gazety.
Pracę członków kółka dziennikarskiego usprawnia konto mailowe.

W skład zespołu redakcyjnego wchodzą uczniowie starszych klas „Siedemnastki”, natomiast w gazetce wykorzystywane są propozycje tematyczne oraz teksty napisane przez uczniów wszystkich klas.

Zapraszamy chętnych uczniów na spotkania kółka dziennikarskiego, które odbywają się w czwartki od 14.35 – 15.20 w sali nr 20 . Z zespołem redakcyjnym można kontaktować się także za pomocą poczty mailowej – adres mailowy: szkolnagazetka17@gmail.com

Zapraszamy do lektury 🙂

Nr 1/2022-2023 <<LITERKA_1>>

Nr 2/2022-2023 <<LITERKA_2>>

Nr 1/2021-2022 <<LITERKA_1>>

Nr 2/2021-2022 <<LITERKA_2>>

Nr 3/2021-2022 <<LITERKA_3>>

Nr 4/2021-2022 <<LITERKA_4>>

Nr 1/2020-2021 <<LITERKA_1>>

Nr 1/2019-2020 <<LITERKA 1>>

Nr 2/2019-2020 <<LITERKA 2>>

Nr 1/2018-2019 <<LITERKA 1>>

Nr 2/2018-2019 <<LITERKA 2>>

Nr 3/2018-2019 <<LITERKA 3>>

Nr 1/2017-2018 <<literka1>>

Nr  2/2017-2018 <<literka2>>

Nr  3/2017-2018 <<literka3>>