Stołówka

Codziennie w naszej stołówce można zjeść smaczny i urozmaicony obiad, składający się z 2 posiłków.
Obiad wydawany jest na trzech przerwach tj. 11.30, 12.30 i 13.30 wg podanego harmonogramu.

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. opłat za żywienie dzieci należy dokonywać wyłącznie
na nowy numer konta szkoły:

PKO Bank Polski
62 1020 2313 0000 3002 0579 6174

W tytule wpłaty prosimy podać:
nazwisko i imię dziecka, klasa, opłata za miesiąc …