Psycholog szkolny

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu – mgr Batosz Bijak
zaprasza w każdy:
Czwartek 7.45 – 12.45
Piątek 7.45 – 12.45

Dla Ucznia:
przyjdź gdy:
• Potrzebujesz porozmawiać z kimś;
• Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
• Coś cię dręczy, masz złe samopoczucie;
• Masz problemy w rodzinie, trudną sytuację w domu;
• Masz problemy w szkole, w relacjach z innymi uczniami;
• Ktoś z twojego otoczenia ma problem i uważasz że potrzebuje pomocy;

Dla Rodzica:
• indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów;
• udzielanie porad i konsultacji psychologicznych;
• udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach, pomoc w skierowaniu rodziców do specjalistycznych placówek;
• udzielanie informacji zwrotnych na temat rozwoju, postępów i funkcjonowania dziecka, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich;
• działania o charakterze psychoedukacyjnym;

Dla Nauczyciela:
• wspieranie w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
• pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień i potrzeb uczniów;
• pomoc w określaniu form i metod wspierania uczniów;
• konsultacje z zespołem nauczycieli w celu ujednolicenia wspólnych oddziaływań wobec uczniów;
• interwencje wychowawcze w razie potrzeb;
• pomoc wychowawcy w integrowaniu klasy;
• udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach.