Komunikaty

*  *  *

SZANOWNI RODZICE,
w związku z informacją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu dotyczącą wystąpienia zwiększonej liczby przypadków wszawicy wśród dzieci i młodzieży prosimy o częsty przegląd czystości oraz zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi, które znajdują się na stronach internetowych P.S.S.E w Sosnowcu i W.S.S.E. w Katowicach
<<http://www.wsse.katowice.pl/container/Uwaga!%20Wszawica!%20-%20ulotka%20SPWIS.pdf >>
<< http://www.psse.sosnowiec.pl/index.php?c=getfile&id=3 >>

*  *  *

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu uprzejmie informuje, że od 1 września 2018 r. zmianie ulegnie dotychczasowa formuła współpracy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.
Szkoła nie będzie pośredniczyć w realizacji tego zadania. Wszelkie sprawy związane z realizacją świadczenia,
w tym faktury będą obsługiwane w budynku przy ul. 3 Maja 33 w pokoju 212.
Zmiany w tym zakresie wymusza nowa ustawa RODO, która weszła w życie 25.05.2018r.

*  *  *

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. opłat za żywienie dzieci należy dokonywać
wyłącznie na nowy numer konta szkoły:
PKO Bank Polski
62 1020 2313 0000 3002 0579 6174
W tytule wpłaty prosimy podać: nazwisko i imię dziecka, klasa, opłata za miesiąc …

*  *  *

OPŁATY ZA ŻYWIENIE

Przypominamy, że opłat za żywienie dzieci
należy dokonywać wyłącznie na podane konto szkoły:
ING BANK ŚLĄSKI
40 1050 1142 1000 0090 3110 0291
W tytule wpłaty prosimy podać:
nazwisko i imię dziecka, klasa, opłata za miesiąc … 

*  *  *

UWAGA ZBIÓRKA

Zgodnie z ustaleniami, które zapadły podczas spotkania z Radą Rodziców rozpoczynamy zbiórkę łyżew do wykorzystania podczas zajęć sportowych na lodowisku. Jeśli dysponujecie Państwo niepotrzebnymi łyżwami, prosimy o przyniesienie ich do szkoły, a my przekażemy je trenerom prowadzącym zajęcia sportowe.
Łyżwy należy zostawić u pracownika dyżurującego w recepcji szkolnej. Rozpoczęcie akcji dnia 25 września.

*  *  *

SZANOWNI PAŃSTWO!

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17
w Sosnowcu zwracają się z ogromną prośbą do wszystkich Przyjaciół Siedemnastki o wsparcie finansowe idei nowego sztandaru naszej szkoły.
Będziemy wdzięczni za okazane serce, a każda, nawet najmniejsza kwota, przybliży nas do celu.
Prosimy o wpłaty na konto Komitetu Rodzicielskiego:
PKO S.A.O/Sosnowiec 76 1240 4836 1111 0010 4476 3304
z dopiskiem: Sztandar szkoły
Z góry bardzo serdecznie Państwu dziękujemy,
łącząc wyrazy szacunku i uznania za okazaną nam przychylność.

*  *  *

INFORMACJE O PODRĘCZNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 informuje, że podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum zostaną zakupione z dotacji podręcznikowej. Będą one wypożyczone uczniom z biblioteki szkolnej, a zeszyty ćwiczeń przekazane we wrześniu 2017 r. Rodzice zobowiązani są do wyposażenia uczniów jedynie w podręczniki do religii.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018 dostępny tutaj<<podreczniki>>oraz w zakładce podręczniki.