Biblioteka

Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek 9.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 13.30
Środa 7.30 – 13.30
Czwartek 7.30 – 13.30
Piątek 9.30 – 15.30

Szkolna biblioteka zaprasza do:

CZYTELNI
– z księgozbiorem podręcznym i zbiorem czasopism,
– ze zbiorem kaset video, płyt DVD i encyklopedii multimedialnych,
– ze sprzętem audio-video,
– ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu,
– ze skomputeryzowanym katalogiem i kartoteką zagadnieniową
(w programie MOL),
– z tradycyjnym katalogiem kartkowym, prowadzonym do czasu komputerowego opracowania zbiorów.

WYPOŻYCZALNI
– z księgozbiorem liczącym ponad 10 tysięcy woluminów,
– podręcznikami dla wszystkich uczniów szkoły.

Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Od drugiego semestru roku szkolnego 2003/2004 wypożyczanie rejestrujemy komputerowo. Wszystkie książki i czasopisma zgromadzone w bibliotece zostały opracowane w programie MOL.

W każdym roku szkolnym organizujemy:
– konkursy czytelnicze,
– uroczyste pasowanie uczniów na czytelnika,
– wieczór wróżb Andrzejkowych,
– seanse w Szkolnym Kinie,
– głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
– wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej,
– inne okolicznościowe imprezy.

WYCIĄG Z REGULAMINU BIBLIOTEKI

V. Prawa i obowiązki czytelników.
1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
2. Korzystający z biblioteki, zobowiązani są do poszanowania książek, podręczników, czasopism, materiałów audiowizualnych, sprzętu i wyposażenia biblioteki zarówno na jej terenie jak i poza nią. Nie wolno wynosić materiałów bibliotecznych oraz sprzętu bibliotecznego poza obręb biblioteki bez uzgodnienia tego z nauczycielem bibliotekarzem.
3. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach (np. uczestnikom konkursów) bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek lub prolongować termin zwrotu.
5. W czytelni należy zachować ciszę, aby nie zakłócać pracy innych użytkowników.
6. Do biblioteki wchodzi się bez okryć wierzchnich (należy je zostawić w szkolnej szatni).
7. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych. Używanie smartfonów może być uzasadnione potrzebami dydaktycznymi.
8. Każdy czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
9. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki może być zastosowana kara okresowego wstrzymania wypożyczenia kolejnej książki.
10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
11. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego. W ostatnim tygodniu roku szkolnego można wypożyczyć książki na czas wakacji. Książki te należy zwrócić do biblioteki w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego.
12. Czytelnicy (pracownicy i uczniowie) odchodzący ze szkoły zobowiązani są do zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki. Zaświadczenie o zwrocie należy przedstawić w sekretariacie szkoły.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W CZYTELNI
1. Komputery udostępniane są nieodpłatnie wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły.
2. Z Internetu można korzystać jedynie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do egzaminów, konkursów, olimpiad przedmiotowych, itp.).
3. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności Naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
4. Nie można wykorzystywać komputerów do gier i zabaw nieedukacyjnych.
5. Dozwolone jest korzystanie tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
6. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i niezakłócające pracy innym użytkownikom biblioteki.
7. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni, nie wolno wnosić żadnych napojów ani artykułów spożywczych.
8. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
9. Bibliotekarz ma prawo przerwać korzystanie z komputera, jeżeli uzna, że czytelnik nie stosuje się do regulaminu.

LEKTURY obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019:

Propozycja lektur do wspólnego i indywidualnego czytania
(lektury mogą być przenoszone z klasy do klasy):

Klasa 1 /do wyboru przez wychowawców/
1. Hans Christian Andersen: Baśnie (do wyboru);
2. Jan Brzechwa: Brzechwa dzieciom;
3. Waldemar Cicho: Cukierku, ty łobuzie!;
4. Julian Tuwim: Wiersze dla dzieci;
5. Agnieszka Frączek: Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą;
6. Janina Porazińska: Pamiętnik Czarnego Noska;
7. Barbara Tylicka: O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśniach i legendach;
8. Danuta Pawlak: Kapelusz Pani Wrony.

Klasa 2 /do wyboru przez wychowawcę/
1. Łukasz Wierzbicki: Afryka Kazika;
2. Czesław Centkiewicz: Zaczarowana zagroda;
3. Maria Krüger Kruger: Karolcia;
4. Hugh Lifting: Doktor Dolittle i jego zwierzęta;
5. Danuta Wawiłow: Najpiękniejsze wiersze;
6. Justyna Bednarek: Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek …;
7. Grzegorz Kasdepke: Detektyw Pozytywka;
8. Maria Terlikowska: Drzewo do samego nieba.

Klasa 3 /do wyboru przez wychowawcę/
1. Astrid Lindgren: Dzieci z Bullerbyn;
2. Mira Jaworczakowa: Oto jest Kasia;
3. Roman Pisarski: O psie, który jeździł koleją;
4. Joanna Papuzińska: Asiunia;
5. Barbara Kosmowska: Dziewczynka z parku;
6. Leszek Kołakowski: Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?;
7. Łukasz Wierzbicki: Dziadek i niedźwiadek;
8. Marcin Pałasz: Sposób na Elfa.

Klasa 4:
1. Jan Brzechwa: Akademia pana Kleksa
2. Janusz Christa: Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks)
3. René Goscinny, Jean-Jacques Sempé: Mikołajek (wybór opowiadań)
4. Adam Mickiewicz Pani Twardowska, Pan Tadeusz (opisy przyrody)
5. Józef Wybicki Mazurek Dąbrowskiego
6. wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, Piaście, Kraku i Wandzie
7. wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault: Kopciuszek, Aleksander Puszkin: Bajka o rybaku i rybce
8. wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana Brzechwy, Joanny Kulmowej, Jana Twardowskiego, Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
9. Maria Kownacka, Zofia Malicka: Dzieci z Leszczynowej Górki
10. Andrzej Maleszka: powieść z serii Magiczne drzewo

Uzupełniające:
1. Maria Kownacka, Zofia Malicka, Dzieci z Leszczynowej Górki
2. Andrzej Maleszka, powieść z serii Magiczne drzewo

Klasa 5:
1. Clive Staples Lewis Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa
2. Adam Mickiewicz Pan Tadeusz (zwyczaje i obyczaje), Powrót taty,
3. Ferenc Molnar Chłopcy z Placu Broni
4. Bolesław Prus Katarynka
5. Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny
6. wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Orfeuszu i Eurydyce, Tezeuszu i Ariadnie
7. wybrane wiersze Joanny Kulmowej, Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Leopolda Staffa

Uzupełniające:
1. Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów
2. Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera

Klasa 6
1. 1. Defoe D.: Robinson Kruzoe
2. Sienkiewicz H.: W pustyni i w puszczy
3. Jurgielewiczowa I.: Ten obcy
4. Kraszewski J.: Stara baśń
5. Niziurski E.: Sposób na Alcybiadesa
6. Makuszyński K.: Szatan z siódmej klasy

Klasa 7
1. Charles Dickens: Opowieść wigilijna
2. Aleksander Fredro: Zemsta
3. Jan Kochanowski: wybór fraszek
4. Ignacy Krasicki: Żona modna
5. Adam Mickiewicz: Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów
6. Juliusz Słowacki: Balladyna
7. Antoine de Saint –Exupery: Mały Książę
8. Henryk Sienkiewicz: Latarnik
9. wybrane wiersze Bolesława Leśmiana, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta, Wisławy Szymborskiej, Cypriana Norwida, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Jana Twardowskiego, Tadeusza Różewicza
10. Ernest Hemingway: Stary człowiek i morze
11. Agatha Christie: Strzaly w Stonygates

Uzupełniające:
1. Ernest Hemingway Stary człowiek i morze
2. Agatha Christie Strzaly w Stonygates

Klasa 8
1. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
2. Jan Kochanowski, wybrane treny, w tym I, V, VII, VIII
3. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
4. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis
5. Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
6. Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy
7. Sławomir Mrożek, Artysta
8. wybrane wiersze Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Wisławy Szymborskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Jarosława Marka Rymkiewicza, Stanisława Barańczaka, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Jana Twardowskiego

Uzupełniające:
1. Eric-Emmanuel Schmitt Oskar i pani Róża
2. Arkady Fiedler Dywizjon 303