Doradca zawodowy

mgr Katarzyna Jabłońska

Drogi uczniu!
Jeśli masz trudności z podjęciem decyzji, jaki zawód może stać się Twoją przyszłością, jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać, nie potrafisz obiektywnie ocenić swoich zdolności i umiejętności, przyjdź do doradcy zawodowego.
Zawsze możesz liczyć na zrozumienie i pomoc.

Doradca zawodowy prowadzi zajęcia grupowe dla gimnazjalistów oraz uczniów klasy VII szkoły podstawowej.
Oferuje również konsultacje indywidualne zarówno dla młodzieży jak i rodziców.

Serdecznie zapraszam!

PONIEDZIAŁEK 10.00 – 12.00
ŚRODA 10.00 – 12.00
CZWARTEK 9.00 – 10.30

Zadania doradcy zawodowego:
• systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc
w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
• gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
• prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
• koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;
• współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
• wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pamiętaj!
Planując swoją karierę zawodową:
• pomyśl, co lubisz robić, jakie są Twoje ulubione przedmioty szkolne;
• zastanów się, jakie posiadasz zainteresowania, zdolności i umiejętności;
• weź pod uwagę stan zdrowia;
• zwróć uwagę na rynek pracy.

Wspólnie z doradcą zawodowym uczniowie odwiedzają sosnowieckie licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe. Biorą udział w różnorodnych formach poszerzania swojej wiedzy zawodoznawczej:

• wycieczki

Wycieczka do Huty Szkła w Zawierciu

W poszukiwaniu ciekawych zawodów w najbliższym regionie gimnazjaliści wybrali się wraz z doradcą zawodowym
do Huty Szkła Kryształowego w Zawierciu. Obejrzeliśmy proces produkcji i zdobienia szkła oraz poznaliśmy zdania pracownika na wybranych stanowiskach. Poznaliśmy również historię huty.

• warsztaty zawodoznawcze

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY
Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który przebiegał w tym roku pod hasłem: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje” w dniach 16 -22 października uczniowie klasy III gimnazjum spotkali się
z przedstawicielami sosnowieckich CKZiU. Odwiedziliśmy Technikum nr 2 Architektoniczno – Budowlane, gdzie uczniowie mogli spróbować swoich sił w projektowaniu. Dziewczęta zainteresowane kierunkiem technik obsługi turystycznej poznawały atuty tego zawodu w Technikum nr 3 Gastronomiczno – Hotelarskim. Ciekawe warsztaty dla chłopców z zakresu mechaniki samochodowej przygotowano również w Technikum nr 5 Samochodowo – Mechatronicznym.