Rekrutacja

Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2020/2021

Rozpoczynamy rekrutację do klasy pierwszej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 • 02 marca – 12 marca 2020 r. do godz. 15.00 – Rodzice/opiekunowie prawni składają wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 22 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00 – Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości publicznej listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • do 27 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 – Rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 29 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00 – Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 2 marca 2020 r. >>zarzadzenie107<< zmieniające zarządzenie dotyczące terminów rekrutacji z dnia 31 stycznia 2020 r. >>zarzadzenie45<<

Uchwała nr 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu >>uchwala_808<<

 

Informujemy, że dokumenty niezbędne do zapisu dziecka do szkoły można pobrać w sekretariacie  lub  ze strony internetowej. O złożenie ich prosimy do 12 marca do godziny 15.00.

Dokumenty dla zamieszkałych w obwodzie SSP17

 • Zgłoszenie przyjęcia dziecka zamieszkującego w obwodzie / Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego
  >>zgłoszenie<<

Dokumenty dla zamieszkałych poza obwodem SSP17

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu SSP17
  >>wniosek<<

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do SSP17
>>potwierdzenie_woli<<

 

Nabór do klas sportowych na rok szkolny 2020/2021

 • Klasa pierwsza o profilu pływania
 • Klasa czwarta o profilu judo
 • Klasa czwarta o profilu hokeja na lodzie
 • Klasa czwarta o profilu pływania

Zgodnie z Art. 137 ustawy Prawo Oświatowe do klasy sportowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe.

Terminy składania dokumentów rekrutacyjnych do klas sportowych:

 • 02 marca – 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I i klasy IV Sportowej Szkoły Podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych od uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 •  26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 – Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do kolejnej klasy;
 • 03 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości publicznej listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • do 08 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 09 lipca 2020 r.  godz. 12.00 – Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 2 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie dotyczące terminów rekrutacji z dnia 31 stycznia 2020 r. >>zarzadzenie107<<

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 45 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych >>zarzadzenie226<<

 

Zapraszamy do naszej szkoły!!!