Rekrutacja

Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2019/2020

Rozpoczynamy rekrutację do klasy pierwszej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu.

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 • 01 marca – 11 marca 2019 r. do godz. 15.00 – Rodzice składają wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 18 marca 2019 r. do godz. 12.00 – Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości publicznej listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • do 22 marca 2019 r. do godz. 15.00 – Rodzice potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 25 marca 2018 r. do godz. 12.00 – Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 stycznia 2019 r <<zarzadzenie39>>

Uchwała nr 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu <<uchwala_808>>

 

Informujemy, że dokumenty niezbędne do zapisu dziecka do szkoły można pobrać w sekretariacie  lub  ze strony internetowej. O złożenie ich prosimy do 11 marca do godziny 15.00.

 

Dokumenty

Wszystkie dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w SSP nr 17 (z obwodu i
spoza obwodu szkoły) są przyjmowane do klasy pierwszej na zasadach obowiązujących
dzieci obwodowe – rodzice zapisują dziecko na podstawie zgłoszenia, a nie wniosku.

Dokumenty dla zamieszkałych w obwodzie SSP 17

 • Zgłoszenie przyjęcia dziecka zamieszkującego w obwodzie / Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego
  <<zgloszenie>>

Dokumenty dla zamieszkałych poza obwodem SSP 17

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu SSP 17
  <<wniosek>>

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do SSP 17 <<potwierdzenie_woli>>

 

Nabór do klas sportowych na rok szkolny 2019/2020

 • Klasa czwarta o profilu hokeja na lodzie
 • Klasa siódma o profilu pływania

Zgodnie z Art. 137 ustawy Prawo Oświatowe do klasy sportowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe.

Terminy składania dokumentów rekrutacyjnych do klas sportowych:

 • 1 marca – 20 maja 2019 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I i klasy IV Sportowej Szkoły Podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych od uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • 23 – 24 maja 2019 r.– przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
 • 5 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 • 28 maja 2019 r. do godz. 12.00 – Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości publicznej listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • 28 maja – 30 maja 2019 r. do godz. 15.00 – Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 31 maja 2019 r. do godz. 12.00 – Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 stycznia 2019 r <<zarzadzenie39>>

 

Zapraszamy do naszej szkoły!!!