16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Dzień Tolerancji
to święto ustanowione przez UNESCO w 1995 roku mające na celu promowanie szacunku,
akceptacji i empatii wobec drugiego człowieka.
Zachęcamy, aby ten dzień stał się okazją do rozmów na temat prawidłowych postaw wobec koleżanek, kolegów, i dorosłych. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy równi.
Niech Dzień Tolerancji będzie okazją do refleksji i przemyśleń własnego zachowania względem drugiego człowieka. Niech otworzy nasze serca i poruszy w nas strunę wrażliwości, abyśmy patrzyli na innych
z wyrozumiałością, zrozumieniem i serdecznością każdego dnia.