Akademia Bezpiecznego Puchatka ponownie w naszej szkole

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła przystąpiła do XV edycji Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka. Program skierowany jest do uczniów klas I szkół podstawowych
i obejmuje tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu,
w szkole oraz w Internecie. Zajęcia w klasach poprowadzi pedagog szkolny p. Marzena Kurdziel.