Bezpieczne wakacje 2022

Zgodnie z informacją przekazaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu w sezonie letnim 2022r. kontynuowane są wojewódzkie akcje informacyjno-edukacyjne „Brązowo, ale czy zdrowo” oraz „Dopalacze Wypalacze – groźne narkotyki’’.

Akcja „Brązowo, ale czy zdrowo” ma na celu zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z promieniowania ultrafioletowego (UV) w solariach jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia dzieci i młodzieży, przekazanie informacji o zdrowotnych konsekwencjach promieniowania UV poprzez działania informacyjno-edukacyjne, podniesienie świadomości i wiedzy na temat procesów zachodzących w organizmie podczas opalania.

Akcja „Dopalacze Wypalacze – groźne narkotyki’’ ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania środków psychoaktywnych w środowisku dzieci i młodzieży, podniesienie świadomości i wiedzy na temat niebezpiecznych procesów zachodzących w organizmie podczas zażywania dopalaczy oraz zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z korzystania ze środków zastępczych.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej PSSE w Sosnowcu:
Brązowo, ale czy zdrowo? – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Dopalacze Wypalacze „groźne narkotyki” – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zachęcamy również do zapoznania się z radami dotyczącymi bezpieczeństwa przygotowanymi przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu.