„Bezpieczny wolontariusz” Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

15 listopada 2017 r. wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wraz z opiekunem p. Eweliną Janus uczestniczyli
w szkoleniu z pierwszej pomocy „Bezpieczny wolontariusz”, które odbyło się w ramach spotkania Młodych Jałmużników w siedzibie Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
Program przeprowadzonego szkolenia obejmował następujące aspekty:
1. Rozpoznanie i analiza zagrożeń
2. Zabezpieczenie i środki ochrony osobistej
3. Łańcuch przeżycia
4. Diagnoza i ocena stanu poszkodowanego
4.1. Ocena tętna, oddechu i przytomności
5. Rany
5.1. Środki i materiały opatrunkowe
5.2. Sposoby postępowania
6. Algorytm postępowania BLS
6.1. Sprawdzanie reakcji poszkodowanego
6.2. Udrażnianie dróg oddechowych
6.3. Uciskanie klatki piersiowej
6.4. Oddechy ratownicze
7. Wstrząs
7.1. Przyczyny i oddziaływanie
7.2. Pozycje przeciwwstrząsowe
7.3. Pozycja boczna ustalona
8. Użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED