British English vs. American English – Quiz rozstrzygnięty!

Dyplomy i nagrody otrzymują:
I miejsce – Julian Mól kl. 8c
II miejsce – Szymon Szopa kl. 8b
III miejsce – Dominik Myga kl. 8b

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy!

Zespół Języków Obcych