Dzień Edukacji Narodowej

13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. W tym roku obchodzimy 250 rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Została ona powołana uchwałą sejmową 14 X 1773 roku. Jej pierwsza nazwa brzmiała: Komissyja nad edukacją młodzi narodowej szlacheckiej dozór mająca. Stanowiła ona najwyższy organ państwowy sprawujący zwierzchnictwo nad szkolnictwem w Polsce. Ustawa sejmowa oddawała Komisji pod opiekę troskę o wychowanie młodzieży szlacheckiej i zarząd szkół publicznych.

Program artystyczny przygotowany przez uczniów klas 6a oraz 6b wraz z wychowawczyniami p. Dorotą Burdą oraz p. Agnieszką Jaros rozbawił Grono Pedagogiczne, uczniów oraz pracowników szkoły.

Swój głos zabrali również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy złożyli na ręce Pani Dyrektor specjalny list z życzeniami dla wszystkich nauczycieli oraz ogłosili wyniki konkursu „Super Belfer 2023”.

Ostatnim punktem programu dzisiejszych uroczystości były Nagrody Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 przyznane nauczycielom oraz pracownikom szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz promowanie wśród uczniów pięknych postaw i wartości. Serdeczne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców, która wręczyła kwiaty nauczycielom i pracownikom szkoły oraz słodkości społeczności uczniowskiej.